XLSX Dosyasını Oku

Click to copy

Bir XLSX dosyasındaki her satırda yinelenir. Her satırı işlemek için "Her satır" akış çıkışını ve yineleme bittiğinde "Tamamlandı" akış çıkışını kullanın.


İpucu : Bir satırdaki her sütun üzerinde yineleme yapmak için bu bloğu Her Bir İçin bloğuyla birleştirin ve ardından sütun numarasına veya sütun adına göre sütun değerlerini işlemek için bir Switch bloğu kullanın (daha fazlası için yukarıdaki videoya bakın).

Akış Bağlantıları

  • [Input] In - bloğun yürütülmesini başlatır.
  • [Output] Each row - dosyadaki her satır için bir kez etkinleştirilir.
  • [Output] Completed - dosyadaki tüm satırlar tekrarlandığında etkinleşir.

Veri Bağlantıları

  • [Input] XLSX file (file) - Okunacak XLSX dosyası.
  • [Output] Row number (integer) - şu anda okunmakta olan satırın sayısı (1'den başlar), her yinelemede 1 artar.
  • [Output] Row columns (string array) - şu anda dize biçiminde okunmakta olan satırın sütunlarının içeriği.