Oluşturmak

Click to copy

Veritabanında depolar ve belirli bir model nesnesini döndürür (verilen alanlardan yapmak için Make bloğunu kullanın).


Akış Bağlantıları

  • [Input] In - bloğun yürütülmesini başlatır.
  • [Output] Out - blok yürütmeyi bitirdiğinde etkinleşir.

Veri Bağlantıları

  • [Input] Model (model) - veritabanında saklanacak model nesnesi.
  • [Output] Model (model) - veritabanında saklanan model nesnesi.