Dizi Boyutu

Click to copy

Belirli bir dizinin boyutunu döndürür.


Örnek : Dizi Boyutu([1, 2, 3]) = 3.

Akış Bağlantıları

  • [Input] In - bloğun yürütülmesini başlatır.
  • [Output] Out - blok yürütmeyi bitirdiğinde etkinleşir.

Veri Bağlantıları

  • [Input] Array (array, any type) - değerlendirilecek dizi.
  • [Output] Size (integer) - "Dizi" veri girişindeki öğelerin boyutu/sayısı.