Yapmak

Click to copy

Verilen alanlardan yeni bir model nesnesi döndürür (bunu veritabanında saklamak için Create bloğunu kullanın).


Akış Bağlantıları

  • [Input] In - bloğun yürütülmesini başlatır.
  • [Output] Out - blok yürütmeyi bitirdiğinde etkinleşir.

Veri Bağlantıları

  • [Input] ID (integer, auto) - Modelin kimliği, manuel olarak ayarlanabilir veya sistem tarafından otomatik olarak atanabilir.
  • [Input] CreatedAt (date & time, auto) - modelin oluşturulma tarihi ve saati, manuel olarak ayarlanabilir veya sistem tarafından otomatik olarak atanabilir.
  • [Input] UpdatedAt (date & time, auto) - modelin son güncellemesinin tarih ve saati, manuel olarak ayarlanabilir veya sistem tarafından otomatik olarak atanabilir.
  • [Input] DeletedAt (date & time, auto) - modelin silineceği tarih ve saat, manuel olarak ayarlanabilir veya sistem tarafından otomatik olarak atanabilir.
  • [Input] Fields (multiple, any) - modelin diğer tüm alanları (Veri Modelleri Tasarımcısında tanımlanmıştır).
  • [Output] Model (model) - ortaya çıkan model.