Yanıt Başlığını Ayarla

Click to copy

Belirli bir ada sahip bir uç nokta yanıt üst bilgisi için bir değer ayarlar.


Akış Bağlantıları

  • [Input] In - bloğun yürütülmesini başlatır.
  • [Output] Out - blok yürütmeyi bitirdiğinde etkinleşir.

Veri Bağlantıları

  • [Input] Name (string) - uç nokta yanıt başlığının adı.
  • [Input] Value (string) - uç nokta yanıt başlığının değeri.