Uygulama bilgisi

Click to copy

Geçerli uygulama hakkında bilgi verir.


Akış Bağlantıları

  • [Input] In - bloğun yürütülmesini başlatır.
  • [Output] Out - blok yürütmeyi bitirdiğinde etkinleşir.

Veri Bağlantıları

  • [Output] Name (string) - uygulamanın adı.
  • [Output] Version (integer) - uygulamanın sürümü.
  • [Output] Build number (integer) - uygulamanın yapı numarası.
  • [Output] Build date (date & time) - uygulamanın oluşturma tarihi ve saati.
  • [Output] Hostname (string) - uygulamanın ana bilgisayar adı.
  • [Output] Environment type (enum) - uygulamanın ortam türü (geliştirme, üretim öncesi veya üretim).