Zaman Aralığı Ekle/Çıkar

Click to copy

Belirli bir tarih/saat/tarih ve saat/zaman aralığına zaman aralığı ekler/çıkarır.


Örnek : Zaman Aralığı Ekle(giriş: 16 Kasım 2021, zaman aralığı: 2 gün) = 18 Kasım 2021.

Akış Bağlantıları

  • [Input] In - bloğun yürütülmesini başlatır.
  • [Output] Out - blok yürütmeyi bitirdiğinde etkinleşir.

Veri Bağlantıları

  • [Input] Input (date/time/date & time/time span) - "Zaman Aralığı" veri girişinin ekleneceği/çıkarılacağı tarih ve saat değeri.
  • [Input] Time Span (time span) - "Giriş" veri girişine eklenecek/çıkarılacak zaman aralığı.
  • [Output] Result (same as "Input") - işlemin sonucu.