Silmek

Click to copy

Kimliğine göre bir model nesnesini veritabanından siler.


Akış Bağlantıları

  • [Input] In - bloğun yürütülmesini başlatır.
  • [Output] Out - blok yürütmeyi bitirdiğinde etkinleşir.

Veri Bağlantıları

  • [Input] ID (integer) - Silinecek model nesnesinin kimliği.