Sanal Veri Modeli Yapın

Click to copy

Verilen alanlardan yeni bir sanal model nesnesi döndürür.


Akış Bağlantıları

  • [Input] In - bloğun yürütülmesini başlatır.
  • [Output] Out - blok yürütmeyi bitirdiğinde etkinleşir.

Veri Bağlantıları

  • [Input] Fields (multiple, any) - sanal modelin alanları ( Harici API İstekleri gibi ilgili bölümünde tanımlanmıştır).
  • [Output] Model (model) - ortaya çıkan model.