Günlüğe Yaz

Click to copy

Dağıtım günlüklerine herhangi bir değer yazar (İstatistikler ve Günlükler sekmesinde bulunur).


Akış Bağlantıları

  • [Input] In - bloğun yürütülmesini başlatır.
  • [Output] Out - blok yürütmeyi bitirdiğinde etkinleşir.

Veri Bağlantıları

  • [Input] Label (string) - günlük girişi için etiket.
  • [Input] Input (any) - günlüklere yazılacak değer.