Genişletmek

Click to copy

Belirli bir model nesnesinin tüm alanlarını döndürür.


Akış Bağlantıları

  • [Input] In - bloğun yürütülmesini başlatır.
  • [Output] Out - blok yürütmeyi bitirdiğinde etkinleşir.

Veri Bağlantıları

  • [Input] Model (model) - genişletilecek model nesnesi.
  • [Output] Fields (multiple, any) - modelin tüm alanları (Veri Modelleri Tasarımcısında tanımlanmıştır).