Gecikme

Click to copy

Belirli bir milisaniye sayısı için iş sürecinin yürütülmesini duraklatır.


Akış Bağlantıları

  • [Input] In - bloğun yürütülmesini başlatır.
  • [Output] Out - blok yürütmeyi bitirdiğinde etkinleşir.

Veri Bağlantıları

  • [Input] Milliseconds (integer) - yürütmenin duraklatılacağı milisaniye sayısı.