Dizi Elemanı

Kopyalamak için tıklayın

Belirli bir dizindeki (0'dan başlayarak) bir dizinin bir öğesini döndürür.


Örnek : Dizi Elemanı(dizi: [1, 2, 3], dizin: 1) = 2.

Akış Bağlantıları

  • [Input] In - bloğun yürütülmesini başlatır.
  • [Output] Out - blok yürütmeyi bitirdiğinde etkinleşir.

Veri Bağlantıları

  • [Input] Array (array, any type) - değerlendirilecek dizi.
  • [Input] Index (integer) - "Array" veri girişinde döndürülecek öğenin konumu (0'dan başlayarak).
  • [Output] Element (same type as "Array") - işlemin sonucu.