Tarih/Saat/Tarih ve Saat/Saat Aralığını Genişlet

Click to copy

Bir tarih/saat/tarih ve saat/saat aralığını oluşturan değerlere genişletir.


Engellemek değerler
Date Yıl ay gün
Time Saat, Dakika, Saniye, Milisaniye
Date & Time Yıl, Ay, Gün, Saat, Dakika, Saniye, Milisaniye
Time Span Gün, Saat, Dakika, Saniye, Milisaniye

Akış Bağlantıları

  • [Input] In - bloğun yürütülmesini başlatır.
  • [Output] Out - blok yürütmeyi bitirdiğinde etkinleşir.

Veri Bağlantıları

  • [Input] Object (depends on the block) - genişletilecek tarih ve saat nesnesi.
  • [Output] Values (integer, multiple) - değerleri oluşturan.