Birini almak

Click to copy

Kimliğine göre veritabanında bir model nesnesi bulur ve onu döndürür.


Akış Bağlantıları

  • [Input] In - bloğun yürütülmesini başlatır.
  • [Output] Out - blok yürütmeyi bitirdiğinde etkinleşir.

Veri Bağlantıları

  • [Input] ID (integer) - Veritabanından alınacak model nesnesinin kimliği.
  • [Input] _with (enum, optional) - veritabanından alınacak hedef model nesnesine bağlı veri modelleri. Bulunan model nesnesi genişletildikten sonra kullanılabilir. İş Süreçleri SSS bölümünde _with hakkında daha fazla bilgi edinin.
  • [Output] Model (model) - veritabanında bulunan model nesnesi.

Aldığınız modelin birden çoğa veya çoktan çoğa ilişkileri varsa ve veri girişi ile döndürülecek ilgili modeli seçtiyseniz, hangi ilgili nesnelerin döndürüleceğini de tanımlayabileceksiniz ( _Sort, _Search ve benzerlerini uygulayarak) (daha fazla ayrıntı için yukarıdaki videoya bakın).